Komme/gå system

Velkommen til komme/gå system ‘socialite’, som er udviklet af Titania. Systemet består af 2 dele: et tablet program og en web-baseret klub database.

Denne vejledning omhandler klub databasen. For at finde tablet vejledningen kan du trykke her

Den web-baserede klub database indeholder en medlemsdatabase og forskellige værktøjer til at få lister over medlemmers komme-gå aktivitet.

Test rapporter kan ses her newman launch test report cucumber launch test report

Medlemsdatabasen

Login

Du mødes af en login skærm når du tilgår systemet via adressen socialite.dk

Login

Med højre og venstre pil skal du vælge hvilken klub du ønsker at tilgå, og du skal have et godkendt login til at logge på. Det er typisk din mailadresse, med et password du har modtaget af systemadministrator.

Hvis din klub ikke er på listen, kan det skyldes at din net adresse (IP) ikke er godkendt, og du skal henvende dig til system administrator for at blive godkendt.

Hvis din login er en google konto (enten en gmail eller en google-virksomheds konto) kan du logge på ved højre ‘G’ tast. Dermed undgår du password og robot test.

Velkommen

Den næste skærm du mødes af er en velkomst skærm. Denne skærm indeholder blot nogle nemme genveje, samt lidt oplysninger.

Velkomstskærm

I toppen finder du en menu til høre for din klub’s logo. Denne menu indeholder en række muligheder du kan bruge i klub databasen.

Mulighederne er

Slutteligt er der helt til højre 2 yderligere muligheder

Manual - ja det er et link til denne manual, og support er et link, som vil sende et mail til support, og kan benyttes hvis der opstår problemer

Hjælpe billede

I det følgende vil de forskellige andre muligheder blive behandlet, men det er også muligt at få tips, hvis man holder musen over knappen, vil der ofte - efter 10 sekunder - blive vist et lille tip, hvis man ikke kan huske betydningen af en knap.

Medlems oversigt

Medlems oversigt

En sådan skærm vil møde dig når du logger på systemet. Øverste linie er indeholder en række muligheder for at udvælge medlemmer;

Kategori
Medlemmer tildeles af systemet automatisk kategori, hvor aktiv
er der mest brugte. Desuden kan medlemmer være passiv,
midlertidig, gæst, ansat, underviser, støttemedlem, eller admin.

Medlemmer kan optræde i forskellige kategorier samtidigt; f.eks. kan
en ansat også være underviser, støttemedlem eller admin
(administrator).

Man kan også undlade at søge på kategori, og dermed få alle medlemmer
vist, ved at vælge tomt (eller trykke på x til højre for feltet.

Navn
Du kan udvælge på navn. Skriv blot nogle karakterer af for- eller
efternavn og de vil hurtigt blive sorteret. Hvis du trykker på x
til højre for feltet vil navn i søgefeltet blive slettet.

Enhed
Du kan udvælge medlemmer efter enhed. Det er i systemet muligt at
opdele medlemmer i typer/enheder, hvortil de er tilknyttet. System
administratoren kan selv vælge hvordan en sådan opdeling skal ske.

Medlemslistens indhold

Medlems oversigten indeholder først medlemsnummer, siden navn (den er sorteret på fornavn) og dato hvor medlemmet sidst er set, og endeligt den enhed medlemmet tilhører.

Der anvendes en flag symbol foran ‘sidst set dato’, som betyder;

Medlems Oplysninger

Medlemsoplysninger (1) Sidetekst

foranstillet sidetekst Medlemsoplysninger (2)Sidetekst

Medlemsoplysninger (3)

Medlemsoplysninger (4)

Medlemsoplysninger (5)

Medlemsoplysninger (6)

Medlemsoplysninger (7)

Kontakt Oversigt

Komme gå oversigt

Kontakt liste

Komme gå liste for person

Kontakt oplysninger

Komme gå oplysninger

Kursus/Projekt Oversigt

Kursus/projekt oversigt

Kursus/projekt oplysninger

Kursusoplysninger (1)

Kursusoplysninger (2)

Kursusoplysninger (3)

Kursusoplysninger (4)

Print

Udskrivning

System Opsætning

Opsætning

Opsætning af enhed

Enheds oplysninger(1)

Enheds oplysninger(2)

Enheds oplysninger (3)

Log

Login

Log

Whitelist

IP whitelist

Message of the day

message of the day

Eksport

Eksport af data

Written with StackEdit.